logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Citiranje podatkov

Podatke citiramo na naslednji način:

ZGS, MOL, stare marija, Ogris Nikica, Kutnar Lado, Veenvliet Paul, Anonimen, Arzenšek Bojan, Thuja2, KP Kolpa, Andreja Slameršek, Razen Nina, Valentin Schein, de Groot Maarten, Kus Veenvliet Jana, Zdravko Žagavec, Tomaž Bukovnik, Mitja Grunt, Nejka Pagon (študenti BC Naklo); mentorica: Sonja Rozman, ZRSVN, OE Kranj, Kermavnar Janez, nt Naravovarstveniki, Marinšek Aleksander , Nejc Jogan, Šneberger Boštjan, Jana Kus Veenvliet, Küzmič Filip, Zidar Simon, Dolenc Ana, Nika Kogovšek, Pavlin Marko, Rozman Sonja, Poje Maruša, Frlic Kaja, Jogan Polak Lara, Kaja Vukotić, Nekrep Igor, Petkovšek Matej, Gabršček, Kravanja, Tanja Menegalija, Groznik Eva, Nina Šajna, Mirjana Šipek, Kolšek Marija, Brglez Ana, Andraž Čarni, Aljaž Jakob, Petras Sackl, Novak, Behrič, Dovč, Nataša Fujs, Gabršček, Likozar, Kravanja, Lenari David, Behri Sanja, Eler Klemen, Behrič, Novak, Malovrh Judita, ŠN, SP, Igor Dakskobler, Jurman Erik, Andraž Mladinov, ZGS, Šparl Luka, Matej Kravanja, ZGS, Zagorac Nenad, Kalan Gregor, Behrič, Gabršček, Novak, Aleksander Marinšek in Lado Kutnar, Šubic Jaka, Aleksander Marinšek, Sara Cernich in Ivan Radetic, BOGOVIČ Mojca, Arh Nusa, jogan nejc, Igor Suvajčević, Barbara Zakšek, Štembergar Zupan Andrej, SB, LL, ŠN, SB, LL, Oš Brezovica pri Ljubljani ROD, Jelen Nataša, Boštjan Šneberger, ZGS, Krajinski park Ljubljansko barje, katedra za ekologijo fnum2, Strniša Andrej, Kravanja, Potisl Zorica, ZRSVN, Kostanjevec Marko, Laganis Jana, Brumec Aleksander, Peternel Anja, Podletnik Mojca, Javoršek Laura, Jernej Jazbec, ZGS, Novak, Bolta Sakaberne Barbara Bolta, Petra Gabrovšek, Klara Kopač, Kaja Vereš, Cajnko Domen, Pirc Sara, Šipek Mirjana, Simona Strgulc Krajšek, Potisk Zorica, Hauptman Tine, Primož Dovč, Gabršček, Kravanja, tablica LVG, Makovec Grega, OŠ Ob Rinži naravoslovci, Gabršček, Likozar, Kravanja, Papler Lampe Vida, Vrčkovnik Maja, Mojca Bogovič, ZGS, Lavtar Pogačnik Katarina, Marijan Denša, ZGS, zagar gasper, Hrovat Matija, BELEC ZORAN, Vida Papler-Lampe, ZGS, Behrič, Dovč, Novak, Gradišnik Mirt Marjeta, Prešeren Ana, Kraševec Rudi, Vehovec Matic, Samo Šturm, Janević Dejan, Nikoli ne počivajo, Kosem Janja, Dovč, Behrič, Janci Janci, Ložar Luka, Golob Alea, Sanja Behrič, Goršin Anton, Stojkovski Domen , Plimon Peter, odar lucija, Sameja Marko, Špiler Nuša, Bogdan Bartol, ZGS, Češek Lidija, Menegalija, Novak, Behrič, Pintar, Dovč, Sebela Monja, Belak Danilo, Andrej Držaj, ZGS, Piškur Barbara, SB, SP, Vozny Lina , ŠN, SB, PD, Denša Marijan, ŠN, SB, SP, Mihelič Anže, Germ in sod., 2017, Sara Cernich, SP, SB, ŠN, DRŽAJ Andrej, Verlič Andrej, Koležnik Janko, Fajdiga Bojana, zakonjšek vesna, Puhek Aljaž, Vintar Manica, Kovačič Marko, Babi Veronika, Egon Vočko, ZGS, Žveplan Ajda, Černe Aljaž, Japonski Dresnik Japonski Dresnik, Behrič, Dovč, Petras Sackl, Novak, Šubic Marko, Češarek Gregor, Lavrač Irena, ŠN, Skale Boris, Toškan Tina, Vernik Martin, sodnik vesna, Špela Novak, Ujemite naravo!, Aljaž Jakob, PoLJUBA, Papež Kristanc Andreja, Biščević Timien, Majda Petretič, ZGS, Sušnik Uroš, Lendvai Simon, Hosta Damjana, Bartolj Bele Andreja, Saražin Jaša, Žibert Urška, janjevak sonja, Gmajnič Anže, Vovk Meta, `ilc Urban, Cokan Jaka, Peteh Kranjc Irena, Povhe Sabina, Tomaž Gradišnik, ZGS, Polanšek Barbara, Ojnik Branka, Barbara Ploštajner, Sedlar Špehar Alenka, Trajber Drago, VIPava, Alojzij Gluk, ZGS, Čretnik Barbara, ŠN, SP, SB, Vochl Saša, Pollak Rok, Zlate Rozge Zlate Rozge, Zabret Miha, ARSO, Petra Sanković, ZGS, Dijana Kosic Kocjan, Janez Mihael Kocjan, Grudnik in sod. 2014, Barbara Teran, ZGS, Cojzer Mateja, Drašler Katarina, Humerca Rok, Imperl Luka, ŠN, SB, Gajsek David, Cerne Aljaz, Simčič Ana, Maribor Invazivke, Krivec Nika, Kutnar Ana, Čotar Uroš, Cigan Anja, Brinovec Miloš, Hrastnik Taj, Ozbič Marijan, Sara Cernich, Marjana Tomazic in Ivan Radetic, `neberger Boštjan, Dvoživke in plazilci, Roman Starič, ZGS, 8. b naravoslovci Ob Rinži, Kokelj Denis, Milan Podlogar, ZGS, Peter Kunst, Germ, 2021, Maja Vrčkovnik, ZGS, Coter Tjaša, Vrkovnik Maja, Žibert Valentina, Nenad Zagorac, ZGS, Jurc Dušan, Jurij Rozman, ZGS, Matej Kravanja, GIS, Soklič Petra, Peterlin Martina, Bertoncelj Peter, Dobravc Luka, holnthaner zorec katja, Vučenovič Kristjan, Polšak Anton, Avguštin Leskovec, ZGS, Kožuh Aljaž, Albert Kravanja, Cerar Rok, Kuster Lejla, Poglajen Ema, Tadeja Vitez Čopić, ZGS, Domjan Mojca, Barber Janita , Dragan Štrbac, ZGS, Sojč Janez, Orožim Miran, Mrhar Matic, Gobec Jože, Klinar Barbara, Belej Tina, Turšič Matic, Aleksander Marinšek in Alison Irene Shimer, Kališnik Jure, Klemen Kladnik, ZGS, Grmovaek Tanja, Luka Laznik, ZGS, Jernej Rednak, ZGS, tekalec barbara, Barbara Slabanja, ZGS, Gregorc Tatjana, Kavčič Andreja, Praznik Nejc, Rodič Blaž, Miran Orožim, ZGS, Klemen Dolšak, ZGS, 1001 kal, Erjavec Darja, Ježek Blaž, Branka Gasparič, ZGS, Dean Kregar, ZGS, Damjanovič Zdravko, Miroslav Colnar, ZGS, Oman Janez, Krizman Danilo F., Šabić Azra, Škrlec Samo, Škufca Petra, Sara Cernich, Marianca Tomazic, Ivan Ratetic, klaužer simon, Preložnik Vid, Domen Cajnko, ZGS, Dešnik Stanislava, Hrovatin Barbara, Grah Marjan, Tomaž Zorman, Alojz Lipnik, ZGS, Preskar Anton, Miklavi Janez, Okorn Tina, Peter Prosenc, ZGS, tamae jure, Vuga Matej, zidar jakob, Pipuš Drago, mag. Mirko Perušek, ZGS, Šekoranja Aleš, Rome Tristan, Janez Černec, ZGS, Jože Zupančič, ZGS, Alagić Ajša, Aleksander Marinšek, Alison Irene Shimer in Danilo Belak, Cojzer Gabrijel, Branka Ojnik, ZGS, Kiker Jan, Sara Cernich, Marianca Tomazic In Ivan Radetic, Kunc Katja, Miloš Kecman, ZGS, Puntar Tomaž, Zoran Zavratnik, ZGS, Stiplošek Anže, Natura 24h, Marko Lekše, ZGS, Aleksander Brumec, ZGS, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Alison Irene Shimer, Edvin Drobnjak, ZGS, Janez Spruk, ZGS, Jožek Gobec, ZGS, Šram Ana, Tadej Grom, ZGS, Dejan Gavez, ZGS, Ferreira Andreja, Kurbus Andreja, Uroš Lesjak, ZGS, Hren Urška , Jančar Tomaž, Pavlica Elis, Sara Cernich, Ivan Radetic, Strgulc Krajšek Simona, Vidmar Erik, Koželj Nikolaj, Maribor II.gimnazija, Marija Mihelič, ZGS, Kladnik Klemen, Oman Anej, Mitja Torjan, ZGS, Menegalija Tanja, Borišek Miro, bukovec zdenko, Ana Brglez, GIS, Drago Trajber, ZGS, bracic daniel, Aleš Kresevič, ZGS, Jenko Petra, Janžekovič Matej, Jakopin Marija, Miloš Brinovec, ZGS, Peter Skoberne, Rački Mitja, Radevski Bojan, Rozman Iztok, Rizman Koležnik Urška, Pirnat Mirjam , Osterc Franc, Martini Timotej, Kyrali, 2007, Kokošar Leon, Kononenko Lijana, Kozjek Simona, Kermauner Helena, Janez Kolenko, ZGS, Jeklar Martina, Jevnišek Matej, Aleš Kolman, ZGS, cadez peter, Bolčič Eva, Tine Hauptman, GIS, Tomažič Aleš, Špela Novak, Sanja Behrič, Lea Likozar, Špela Novak, Sanja Behrič, Simon Pintar, Slađana Jovičić, ZGS, Šergon Polona, zupanic anze, Ivnik Dujovič Gregor , Jakob Bovha, ZGS, Deanik Stanislava, Dovč, Drago Belja, ZGS, Frenk Prelec, ZGS, Gorazd Kutin, Gregorič Andreja, Antoncic Janez, bizjak spela, Božič Darko, Dane Milošević Štukl, ZGS, Damjan Jevšnik, ZGS, luznik martina, Niko Laznik, ZGS, Nina Iveta, ZGS, Noč Iztok, Komar Luka, Kegl Sonja, Kišek Nejc, Jože Kozjek, ZGS, Marjana Tomazic, Žlindra Daniel, železnik Peter, Tajnikar Matej, Semenič Roman, Simon Klaužer, ZGS, Simona Foltin, ZGS, Perušek Mirko, Razinger Jaka, Sara Cernich, Marjana Tomazic, Strniaa Andrej, ŠM, SB, LL, kravanja matej, Krečič Erik, Michielen Simone, Miha Urbanija, ZGS, Ljubo Kosmač, ZGS, Jordan Barbara, Grudnik, Germ, 2013, Hanc Živa, Gajšek Neža , Čeh Naglič Tatjana, Frančeškin Igor, Aleš Luznar Kaja, Borko Špela, Cimerman Fišer Nives, Zapušek Pavel, Zorc Tomaž, Kušar Alenka , Mandl Marijan, Matej Kozamernik, ZGS, Kadunc Matija, Komar Vid, Kovačević Zoran, Gorjup Eva, Hribar Marko, Indihar Štemberger Mojca, Ivan Jakop, ZGS, Ćukajne Jožica, Bojan Maglica, ZGS, Andrej Kovač, ZGS, Andrej Sarjaš, ZGS, arko crt, Tavčar Borut, Tomaž Bregant, Pusar Ines, Zager Branko, Trampuš Tina, spruk janez, Imhotep Iose, Korošec Žan, Gabršček, Gabršček, Kravanja, Gjergjek Robi, Dolinar Nejc, COJZER IZIDOR, Češarek Domen, Damjan Rožman, ZGS, Daniel Fale, ZGS, Andraž Žnidaršič, ZGS, Beznec Sirc Veronika, Božič Gordana, Šafran Aljoša, podgorelec monika, Vovk Renato, Tonček Urbas, Uršič Silva, Tadeja Vitez, ZGS, Laznik Luka, Marija Kolšek, ZGS, Menegalija, Novak, Smiljan Smodiš, ZGS, Stanko Mrgole, ZGS, Š. N., S. B., S. P., Špela Novak, Sanja Behrič, Primož Dovč, Švent Lucija, Klobučar Mateja, Janža Rok, Gorazd Levart, ZGS, Govedič Miha, David Grlj, ZGS, dobovisek mitja, Andrej Žagar, ZGS, Badovinac David, bavdek blaž. 2023. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: Cryphonectria parasitica, druga tujerodna vrsta, Hymenoscyphus fraxineus, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Ophiostoma novo-ulmi, Reynoutria sp. (R. japonica in R. × bohemica), Impatiens glandulifera, Phytophthora spp., Ailanthus altissima, Impatiens parviflora, Phytolacca americana, Conyza canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Acer negundo, Quercus rubra, Prunus laurocerasus, Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.), Rhus typhina, Lonicera maackii, Cornus sericea, Helianthus tuberosus, Phyllostachys sp., Dryocosmus kuriphilus, domorodna vrsta, Eutypella parasitica, Rudbeckia laciniata, Corythucha arcuata, Paulownia tomentosa, Mahonia aquifolium, Berberis thunbergii, Cronartium ribicola, Parectopa robiniella, Cotoneaster horizontalis, Spiraea japonica, Buddleja davidii, Catalpa bignonioides, Asclepias syriaca, Physocarpus opulifolius, Amorpha fruticosa, Phytolacca acinosa, Corythucha ciliata, Clathrus archeri, Trachemys scripta, Leptoglossus occidentalis, Cirsium candelabrum, Deutzia scabra, Cameraria ohridella, Impatiens balfourii, Biscogniauxia mediterranea, Antheraea yamamai, Rosa multiflora, Wisteria sinensis, Rubus phoenicolasius, Lonicera japonica, Halyomorpha halys, Obolodiplosis robiniae, Broussonetia papyrifera, Macrosaccus robiniella, Elodea nuttallii, Pseudodidymella fagi, Lupinus polyphyllus, Conyza sumatrensis, Symphoricarpos albus, Erysiphe platani, Fungi, Cydalima perspectalis, Reynoutria sachalinensis, Prunus serotina, Fallopia baldschuanica, Fraxinus americana, Akebia quinata, Phaeolus schweinitzii, Koelreuteria paniculata, Pueraria montana var. lobata, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Metcalfa pruinosa, Mahonia bealei, Spiraea douglasii, Celtis occidentalis, Heracleum mantegazzianum, Aproceros leucopoda, Elodea canadensis, Phyllonorycter platani, Reynoutria multiflora, Insecta, Fraxinus pennsylvanica, Lycium barbarum, Ligustrum lucidum, Rubus laciniatus, Spiraea × billardii, Stictocephala bisonia, Melampsoridium hiratsukanum, neznana, Reynoutria × bohemica, Sicyos angulatus, Elaeagnus pungens, Cryptostroma corticale, Spiraea tomentosa, Vespa orientalis, Xylosandrus germanus, Phyllonorycter issikii, Lonicera tatarica, Koenigia polystachya, Drosophila suzukii, Lysichiton americanus, Cinara curvipes. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (24.03.2023).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave