logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Citiranje podatkov

Podatke citiramo na naslednji način:

ZGS, MOL, stare marija, Anonimen, Arzenšek Bojan, Kutnar Lado, Ogris Nikica, Veenvliet Paul, park Kozjanski, Thuja2, KP Kolpa, Andreja Slameršek, Razen Nina, de Groot Maarten, Valentin Schein, Kus Veenvliet Jana, Zdravko Žagavec, Tomaž Bukovnik, Mitja Grunt, Nejka Pagon (študenti BC Naklo); mentorica: Sonja Rozman, ZRSVN, OE Kranj, Kermavnar Janez, nt Naravovarstveniki, Marinšek Aleksander , Nejc Jogan, Šneberger Boštjan, Zidar Simon, Jana Kus Veenvliet, Küzmič Filip, Dolenc Ana, Rozman Sonja, Nika Kogovšek, Pavlin Marko, Poje Maruša, Frlic Kaja, Jogan Polak Lara, Kaja Vukotić, Nekrep Igor, Petkovšek Matej, Groznik Eva, Gabršček, Kravanja, Laganis Jana, Tanja Menegalija, Kolšek Marija, Nina Šajna, Mirjana Šipek, Brglez Ana, Andraž Čarni, Aljaž Jakob, Petras Sackl, Novak, Nataša Fujs, Behrič, Dovč, Gabršček, Likozar, Kravanja, Grm Gašper, Šparl Luka, Lenari David, Behri Sanja, Behrič, Novak, Eler Klemen, Malovrh Judita, ŠN, SP, Matej Kravanja, ZGS, Igor Dakskobler, Andraž Mladinov, ZGS, Jurman Erik, Štembergar Zupan Andrej, Zagorac Nenad, Kalan Gregor, Aleksander Marinšek in Lado Kutnar, Behrič, Gabršček, Novak, BOGOVIČ Mojca, Šubic Jaka, Arh Nusa, Sara Cernich in Ivan Radetic, Aleksander Marinšek, Mežan Ana, jogan nejc, Barbara Zakšek, Igor Suvajčević, ŠN, SB, LL, SB, LL, Resman Simon, Oš Brezovica pri Ljubljani ROD, Boštjan Šneberger, ZGS, Jelen Nataša, Krajinski park Ljubljansko barje, odar lucija, Jernej Jazbec, ZGS, katedra za ekologijo fnum2, Strniša Andrej, Kravanja, Potisl Zorica, ZRSVN, Kostanjevec Marko, Brumec Aleksander, cadez peter, Javoršek Laura, Peternel Anja, Podletnik Mojca, Bolta Sakaberne Barbara Bolta, Novak, Pirc Sara, Petra Gabrovšek, Klara Kopač, Kaja Vereš, Cajnko Domen, Potisk Zorica, Šipek Mirjana, Mojca Bogovič, ZGS, Simona Strgulc Krajšek, OŠ Ob Rinži naravoslovci, Primož Dovč, tablica LVG, Hauptman Tine, Vrčkovnik Maja, Marijan Denša, ZGS, Makovec Grega, Gabršček, Kravanja, Kraševec Rudi, Gabršček, Likozar, Kravanja, Papler Lampe Vida, Lavtar Pogačnik Katarina, zagar gasper, Hanc Živa, Hrovat Matija, Behrič, Dovč, Novak, BELEC ZORAN, Janević Dejan, Vida Papler-Lampe, ZGS, Gradišnik Mirt Marjeta, Marenčič Andrej, Vehovec Matic, Prešeren Ana, Samo Šturm, Plimon Peter, Kosem Janja, Nikoli ne počivajo, Dovč, Behrič, Golob Alea, Ložar Luka, Andrej Držaj, ZGS, Janci Janci, Ambrozic Blaz, Sameja Marko, Goršin Anton, Sanja Behrič, Stojkovski Domen , Zalokar Klemen, Bogdan Bartol, ZGS, Špiler Nuša, Belak Danilo, Češek Lidija, Sebela Monja, Menegalija, Pintar, Dovč, Novak, Behrič, Potočnik Mirko, lukanc janja, SB, SP, Piškur Barbara, Denša Marijan, ŠN, SB, PD, Vozny Lina , ŠN, SB, SP, Mihelič Anže, Jan Gregor, Toškan Tina, Fajdiga Bojana, DRŽAJ Andrej, Verlič Andrej, Sara Cernich, SP, SB, ŠN, Germ in sod., 2017, Koležnik Janko, Vulović Miroslav, Pivk Irma, Puhek Aljaž, Alojzij Gluk, ZGS, Vintar Manica, zakonjšek vesna, Kovačič Marko, Babi Veronika, Šubic Marko, Černe Aljaž, Behrič, Dovč, Petras Sackl, Novak, Žveplan Ajda, Češarek Gregor, Japonski Dresnik Japonski Dresnik, ŠN, Vernik Martin, Lavrač Irena, Skale Boris, Sušnik Uroš, PoLJUBA, Majda Petretič, ZGS, sodnik vesna, Hosta Damjana, Papež Kristanc Andreja, Biščević Timien, Špela Novak, Lendvai Simon, Ujemite naravo!, Cerne Blaz, Aljaž Jakob, Saražin Jaša, Gmajnič Anže, Bartolj Bele Andreja, Vovk Meta, Tomaž Gradišnik, ZGS, Žibert Urška, janjevak sonja, Čretnik Barbara, železnik Peter, VIPava, Barbara Ploštajner, `ilc Urban, Polanšek Barbara, Povhe Sabina, Humerca Rok, Cokan Jaka, Ojnik Branka, Barbara Teran, ZGS, Trajber Drago, Peteh Kranjc Irena, Sedlar Špehar Alenka, ŠN, SP, SB, ARSO, Vochl Saša, Uroš Lesjak, ZGS, Pollak Rok, Petra Sanković, ZGS, Zlate Rozge Zlate Rozge, Zabret Miha, Klančar Robert, Krivec Nika, Maja Vrčkovnik, ZGS, Simčič Ana, ŠN, SB, Kutnar Ana, Dijana Kosic Kocjan, Janez Mihael Kocjan, Maribor Invazivke, Imperl Luka, Čotar Uroš, Grudnik in sod. 2014, Cigan Anja, Gajsek David, Drašler Katarina, Cerne Aljaz, Cojzer Mateja, Mrhar Matic, Peter Kunst, Brinovec Miloš, Dvoživke in plazilci, `neberger Boštjan, Germ, 2021, Hrastnik Taj, 8. b naravoslovci Ob Rinži, Ozbič Marijan, Nenad Zagorac, ZGS, Sara Cernich, Marjana Tomazic in Ivan Radetic, Roman Starič, ZGS, Milan Podlogar, ZGS, Kokelj Denis, Noč Rajko, Albert Kravanja, Coter Tjaša, Domjan Mojca, Polšak Anton, Kuster Lejla, Jurc Dušan, Barber Janita , Oblak Gregor, Korošec Žan, Vrkovnik Maja, kunej stane, Kožuh Aljaž, Cerar Rok, Žibert Valentina, Poglajen Ema, Peterlin Martina, Tadeja Vitez Čopić, ZGS, Avguštin Leskovec, ZGS, Matej Kravanja, GIS, Bertoncelj Peter, Dobravc Luka, holnthaner zorec katja, Vučenovič Kristjan, Soklič Petra, Branka Ojnik, ZGS, tekalec barbara, Gobec Jože, Marušič Bojan, Dragan Štrbac, ZGS, Luka Laznik, ZGS, Klinar Barbara, Turšič Matic, Sojč Janez, Barbara Slabanja, ZGS, Belej Tina, Aleksander Marinšek in Alison Irene Shimer, Šuštarič Niko, Jernej Rednak, ZGS, Orožim Miran, Klemen Kladnik, ZGS, Gregorc Tatjana, Kališnik Jure, Grmovaek Tanja, Praznik Nejc, Dean Kregar, ZGS, Kavčič Andreja, tamae jure, Kovačević Zoran, Pipuš Drago, Branka Gasparič, ZGS, Vuga Matej, Jurij Rozman, ZGS, Rome Tristan, Klemen Dolšak, ZGS, zidar jakob, Alojz Lipnik, ZGS, Cojzer Gabrijel, Ježek Blaž, Okorn Tina, klaužer simon, Alagić Ajša, Miran Orožim, ZGS, Peter Prosenc, ZGS, Preskar Anton, Aleksander Marinšek, Alison Irene Shimer in Danilo Belak, Damjanovič Zdravko, Miklavi Janez, Preložnik Vid, Šekoranja Aleš, Jakopin Marija, Domen Cajnko, ZGS, Krizman Danilo F., Dešnik Stanislava, Erjavec Darja, Hrovatin Barbara, Marija Mihelič, ZGS, grah marjan, 1001 kal, Tomaž Zorman, Menegalija Tanja, Rodič Blaž, Oman Janez, Šabić Azra, Škrlec Samo, Škufca Petra, Sara Cernich, Marianca Tomazic, Ivan Ratetic, Janez Spruk, ZGS, Oblak Brigita, Zoran Zavratnik, ZGS, Aleš Kresevič, ZGS, Natura 24h, Hren Urška , Kiker Jan, Strgulc Krajšek Simona, Nikica Ogris, GIS, Šram Ana, Sara Cernich, Marianca Tomazic In Ivan Radetic, Andrej Kalister, ZGS, Stiplošek Anže, Jančar Tomaž, Puntar Tomaž, Roman Črnič, ZGS, Aleksander Brumec, ZGS, Tadej Grom, ZGS, Miloš Kecman, ZGS, Dečman Matej, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Alison Irene Shimer, Pavlica Elis, Kunc Katja, Sara Cernich, Ivan Radetic, Edvin Drobnjak, ZGS, Dejan Gavez, ZGS, Erznožnik Jasna, bracic daniel, HRIBERNIK Boštjan, Klementina Razpotnik, ZGS, Jožek Gobec, ZGS, Vidmar Erik, Ferreira Andreja, Habjan Manja, Kurbus Andreja, Oman Anej, Miloš Brinovec, ZGS, Mitja Torjan, ZGS, Peter Skoberne, Maribor II.gimnazija, Rački Mitja, luznik martina, Jenko Petra, Koželj Nikolaj, Janžekovič Matej, Kladnik Klemen, Dane Milošević Štukl, ZGS, Borišek Miro, bukovec zdenko, Drago Trajber, ZGS, Laznik Luka, Michielen Simone, Imhotep Iose, Jeklar Martina, mag. Mirko Perušek, ZGS, Kušar Alenka , Dolinar Nejc, Frenk Prelec, ZGS, Mohar Bojan, Miha Fonda, ZGS, Gabršček, Gabršček, Kravanja, Janez Kolenko, ZGS, Menegalija, Novak, Mandl Marijan, Gjergjek Robi, Gorazd Kutin, Palhartinger Rok, Miha Urbanija, ZGS, COJZER IZIDOR, Jevnišek Matej, Švent Lucija, Matej Kozamernik, ZGS, Češarek Domen, Gregorič Andreja, Špela Novak, Sanja Behrič, Primož Dovč, kravanja matej, Damjan Rožman, ZGS, Kermauner Helena, Stanko Mrgole, ZGS, Kadunc Matija, Daniel Fale, ZGS, Deanik Stanislava, Š. N., S. B., S. P., Krečič Erik, Andraž Žnidaršič, ZGS, Kokošar Leon, Smiljan Smodiš, ZGS, Komar Vid, Beznec Sirc Veronika, Dovč, Klobučar Mateja, Perušek Mirko, Božič Gordana, Kononenko Lijana, Janža Rok, Gorjup Eva, Bradač Alenka, Drago Belja, ZGS, Gorazd Levart, ZGS, Petek Andreja, podgorelec monika, Kozjek Simona, Govedič Miha, Hribar Marko, Žekar Barbara, Ivnik Dujovič Gregor , dobovisek mitja, Ramšak Darinka, Tonček Urbas, Kyrali, 2007, David Grlj, ZGS, Indihar Štemberger Mojca, Uršič Silva, Jakob Bovha, ZGS, Badovinac David, Razinger Jaka, Vovk Renato, Radevski Bojan, bavdek blaž, Ivan Jakop, ZGS, Tadeja Vitez, ZGS, Božič Darko, Čerin Helena, Orban Štefan, Šafran Aljoša, Pirnat Mirjam , Ćukajne Jožica, Damjan Jevšnik, ZGS, Ljubo Kosmač, ZGS, Osterc Franc, Bojan Maglica, ZGS, bizjak spela, Jordan Barbara, Martini Timotej, Andrej Kovač, ZGS, Ana Brglez, GIS, Grudnik, Germ, 2013, Garmut Marjan, Andrej Sarjaš, ZGS, Antoncic Janez, Frančeškin Igor, Bolčič Eva, Andreja Kavčič, ZGS, Komar Luka, Gajšek Neža , Aleš Kolman, ZGS, arko crt, Kegl Sonja, Čeh Naglič Tatjana, Rozman Iztok, Tavčar Borut, Kišek Nejc, Cimerman Fišer Nives, Rizman Koležnik Urška, Tomaž Bregant, Marjana Tomazic, Aleš Luznar Kaja, Slađana Jovičić, ZGS, Sedlar Ida, Noč Iztok, Andrej Vertelj, ZGS, Tine Hauptman, GIS, Velušček Eva, Niko Laznik, ZGS, Borko Špela, Tomažič Aleš, Zager Branko, Nina Iveta, ZGS, Strniaa Andrej, Špela Novak, Sanja Behrič, Lea Likozar, Trampuš Tina, Piko Cecilija, Sara Cernich, Marjana Tomazic, Špela Novak, Sanja Behrič, Simon Pintar, spruk janez, Tajnikar Matej, ŠM, SB, LL, Šergon Polona, Pusar Ines, Žlindra Daniel, Zorc Tomaž, zupanic anze, Prelesnik Rebeka, Samec Matija, Žerjal Marko, Semenič Roman, Zapušek Pavel, Simon Klaužer, ZGS, Simona Foltin, ZGS, Skerbiš Suzana. 2024. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: Cryphonectria parasitica, druga tujerodna vrsta, Hymenoscyphus fraxineus, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Ophiostoma novo-ulmi, Reynoutria sp. (R. japonica in R. × bohemica), Impatiens glandulifera, Phytophthora spp., Ailanthus altissima, Impatiens parviflora, Ambrosia artemisiifolia, Phytolacca americana, Conyza canadensis, Acer negundo, Quercus rubra, Prunus laurocerasus, Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.), Rhus typhina, Helianthus tuberosus, Lonicera maackii, Cornus sericea, Phyllostachys sp., Dryocosmus kuriphilus, domorodna vrsta, Eutypella parasitica, Paulownia tomentosa, Rudbeckia laciniata, Corythucha arcuata, Mahonia aquifolium, Berberis thunbergii, Cronartium ribicola, Parectopa robiniella, Spiraea japonica, Cotoneaster horizontalis, Buddleja davidii, Catalpa bignonioides, Asclepias syriaca, Physocarpus opulifolius, Amorpha fruticosa, Clathrus archeri, Phytolacca acinosa, Corythucha ciliata, Trachemys scripta, Antheraea yamamai, Leptoglossus occidentalis, Cirsium candelabrum, Deutzia scabra, Cameraria ohridella, Impatiens balfourii, Biscogniauxia mediterranea, Rosa multiflora, Wisteria sinensis, Rubus phoenicolasius, Lonicera japonica, Halyomorpha halys, Phaeolus schweinitzii, Broussonetia papyrifera, Obolodiplosis robiniae, Macrosaccus robiniella, Conyza sumatrensis, Lupinus polyphyllus, Elodea nuttallii, Symphoricarpos albus, Erysiphe platani, Fungi, Cydalima perspectalis, Reynoutria sachalinensis, Prunus serotina, Fallopia baldschuanica, Akebia quinata, Fraxinus americana, Koelreuteria paniculata, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Pueraria montana var. lobata, Metcalfa pruinosa, Mahonia bealei, Aproceros leucopoda, Heracleum mantegazzianum, neznana, Spiraea douglasii, Ligustrum lucidum, Celtis occidentalis, Elodea canadensis, Phyllonorycter platani, Reynoutria multiflora, Insecta, Fraxinus pennsylvanica, Ips duplicatus, Lycium barbarum, Spiraea × billardii, Rubus laciniatus, Melampsoridium hiratsukanum, Reynoutria × bohemica, Stictocephala bisonia, Vespa orientalis, Cryptostroma corticale, Sicyos angulatus, Plantae, Elaeagnus pungens, Lysichiton americanus, Lonicera tatarica, Drosophila suzukii, Xylosandrus germanus, Koenigia polystachya, Phyllonorycter issikii, Cinara curvipes, Spiraea tomentosa. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (21.07.2024).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave