logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Citiranje podatkov

Podatke citiramo na naslednji način:

ZGS, MOL, stare marija, Ogris Nikica, Kutnar Lado, Veenvliet Paul, Anonimen, Thuja2, KP Kolpa, Arzenšek Bojan, Andreja Slameršek, Razen Nina, Valentin Schein, Kus Veenvliet Jana, Zdravko Žagavec, Tomaž Bukovnik, Mitja Grunt, Nejka Pagon (študenti BC Naklo); mentorica: Sonja Rozman, ZRSVN, OE Kranj, de Groot Maarten, Kermavnar Janez, nt Naravovarstveniki, Marinšek Aleksander , Küzmič Filip, Šneberger Boštjan, Dolenc Ana, Zidar Simon, Nika Kogovšek, Rozman Sonja, Pavlin Marko, Frlic Kaja, Jogan Polak Lara, Kaja Vukotić, Nekrep Igor, Petkovšek Matej, Gabršček, Kravanja, Tanja Menegalija, Poje Maruša, Kolšek Marija, Brglez Ana, Petras Sackl, Novak, Nataša Fujs, Behrič, Dovč, Gabršček, Likozar, Kravanja, Lenari David, Behri Sanja, Eler Klemen, Behrič, Novak, Malovrh Judita, ŠN, SP, Groznik Eva, Andraž Mladinov, ZGS, Jurman Erik, Zagorac Nenad, Kalan Gregor, Behrič, Gabršček, Novak, Aleksander Marinšek in Lado Kutnar, Šparl Luka, Šubic Jaka, Matej Kravanja, ZGS, Sara Cernich in Ivan Radetic, Aleksander Marinšek, BOGOVIČ Mojca, jogan nejc, Igor Suvajčević, Barbara Zakšek, Arh Nusa, SB, LL, ŠN, SB, LL, Oš Brezovica pri Ljubljani ROD, Jelen Nataša, Krajinski park Ljubljansko barje, katedra za ekologijo fnum2, Strniša Andrej, Kravanja, Potisl Zorica, ZRSVN, Kostanjevec Marko, Brumec Aleksander, Javoršek Laura, Peternel Anja, Novak, Bolta Sakaberne Barbara Bolta, Petra Gabrovšek, Klara Kopač, Kaja Vereš, Štembergar Zupan Andrej, Pirc Sara, Cajnko Domen, Šipek Mirjana, Simona Strgulc Krajšek, Boštjan Šneberger, ZGS, Potisk Zorica, Makovec Grega, Jernej Jazbec, ZGS, OŠ Ob Rinži naravoslovci, Gabršček, Kravanja, Primož Dovč, Hauptman Tine, tablica LVG, Gabršček, Likozar, Kravanja, Podletnik Mojca, Papler Lampe Vida, Vrčkovnik Maja, Laganis Jana, zagar gasper, Mojca Bogovič, ZGS, Hrovat Matija, Behrič, Dovč, Novak, Vida Papler-Lampe, ZGS, BELEC ZORAN, Vehovec Matic, Prešeren Ana, Samo Šturm, Gradišnik Mirt Marjeta, Nikoli ne počivajo, Dovč, Behrič, Marijan Denša, ZGS, Golob Alea, Ložar Luka, Janci Janci, Goršin Anton, Sanja Behrič, Stojkovski Domen , Plimon Peter, odar lucija, Sameja Marko, Bogdan Bartol, ZGS, Janević Dejan, Špiler Nuša, Menegalija, Pintar, Dovč, Sebela Monja, Češek Lidija, Novak, Behrič, Belak Danilo, Piškur Barbara, Kosem Janja, SB, SP, Andrej Držaj, ZGS, ŠN, SB, PD, Denša Marijan, Mihelič Anže, ŠN, SB, SP, Germ in sod., 2017, SP, SB, ŠN, Držaj Andrej, Verlič Andrej, Sara Cernich, Koležnik Janko, zakonjšek vesna, Puhek Aljaž, Kovačič Marko, Vintar Manica, Babi Veronika, Žveplan Ajda, Egon Vočko, ZGS, Černe Aljaž, Japonski Dresnik Japonski Dresnik, Behrič, Dovč, Petras Sackl, Novak, Češarek Gregor, Lavrač Irena, ŠN, Skale Boris, Vernik Martin, Ujemite naravo!, Majda Petretič, ZGS, Fajdiga Bojana, Biščević Timien, Špela Novak, sodnik vesna, Papež Kristanc Andreja, PoLJUBA, Lendvai Simon, Hosta Damjana, Vovk Meta, Saražin Jaša, janjevak sonja, Bartolj Bele Andreja, Gmajnič Anže, Peteh Kranjc Irena, Čretnik Barbara, Alojzij Gluk, ZGS, Barbara Ploštajner, Polanšek Barbara, Tomaž Gradišnik, ZGS, Cokan Jaka, `ilc Urban, Povhe Sabina, VIPava, Ojnik Branka, Sedlar Špehar Alenka, Trajber Drago, Zlate Rozge Zlate Rozge, Sušnik Uroš, ŠN, SP, SB, ARSO, Pollak Rok, Vochl Saša, Zabret Miha, Grudnik in sod. 2014, Dijana Kosic Kocjan, Janez Mihael Kocjan, Simčič Ana, Šubic Marko, Cigan Anja, Kutnar Ana, Barbara Teran, ZGS, ŠN, SB, Gajsek David, Drašler Katarina, Humerca Rok, Imperl Luka, Krivec Nika, Maribor Invazivke, Cojzer Mateja, Cerne Aljaz, Dvoživke in plazilci, Roman Starič, ZGS, 8. b naravoslovci Ob Rinži, Kokelj Denis, Hrastnik Taj, Peter Kunst, Ozbič Marijan, Sara Cernich, Marjana Tomazic in Ivan Radetic, Brinovec Miloš, `neberger Boštjan, Germ, 2021, Maja Vrčkovnik, ZGS, Coter Tjaša, Žibert Valentina, Jurc Dušan, Albert Kravanja, Cerar Rok, Poglajen Ema, Domjan Mojca, Barber Janita , Nenad Zagorac, ZGS, Vrkovnik Maja, holnthaner zorec katja, Bertoncelj Peter, Soklič Petra, Peterlin Martina, Kožuh Aljaž, Kuster Lejla, Tadeja Vitez Čopić, ZGS, Dobravc Luka, Jurij Rozman, ZGS, Vučenovič Kristjan, Polšak Anton, Kališnik Jure, Aleksander Marinšek in Alison Irene Shimer, Klemen Kladnik, ZGS, Gobec Jože, Belej Tina, Sojč Janez, Dragan Štrbac, ZGS, Orožim Miran, Mrhar Matic, Klinar Barbara, Jernej Rednak, ZGS, Grmovaek Tanja, Luka Laznik, ZGS, Barbara Slabanja, ZGS, Gregorc Tatjana, Praznik Nejc, Kavčič Andreja, tekalec barbara, Klemen Dolšak, ZGS, Erjavec Darja, Škufca Petra, Branka Gasparič, ZGS, Okorn Tina, Miklavi Janez, Peter Prosenc, ZGS, Vuga Matej, zidar jakob, Rome Tristan, Šekoranja Aleš, Pipuš Drago, mag. Mirko Perušek, ZGS, Cojzer Gabrijel, Alagić Ajša, Aleksander Marinšek, Alison Irene Shimer in Danilo Belak, Janez Černec, ZGS, Jože Zupančič, ZGS, tamae jure, Tomaž Zorman, Dešnik Stanislava, klaužer simon, Hrovatin Barbara, Alojz Lipnik, ZGS, Preložnik Vid, Domen Cajnko, ZGS, Grah Marjan, 1001 kal, Miran Orožim, ZGS, Oman Janez, Sara Cernich, Marianca Tomazic, Ivan Ratetic, Šabić Azra, Škrlec Samo, Damjanovič Zdravko, Dean Kregar, ZGS, Miroslav Colnar, ZGS, Ježek Blaž, Mitja Torjan, ZGS, Koželj Nikolaj, Borišek Miro, bukovec zdenko, Strgulc Krajšek Simona, Oman Anej, Sara Cernich, Ivan Radetic, Kraševec Rudi, Miloš Brinovec, ZGS, bracic daniel, Jenko Petra, Hren Urška , Jančar Tomaž, Pavlica Elis, Kurbus Andreja, Dejan Gavez, ZGS, Ferreira Andreja, Šram Ana, Tadej Grom, ZGS, Uroš Lesjak, ZGS, Janez Spruk, ZGS, Marko Lekše, ZGS, Natura 24h, Kiker Jan, Sara Cernich, Marianca Tomazic In Ivan Radetic, Miloš Kecman, ZGS, Kunc Katja, Puntar Tomaž, Zoran Zavratnik, ZGS, Stiplošek Anže, Jožek Gobec, ZGS, Aleksander Brumec, ZGS, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Alison Irene Shimer, Drago Trajber, ZGS, Vidmar Erik, Kladnik Klemen, Maribor II.gimnazija, Menegalija Tanja, Aleš Kresevič, ZGS, Janžekovič Matej, Peter Skoberne, Rački Mitja, Šergon Polona, Rizman Koležnik Urška, Rodič Blaž, Rozman Iztok, Tine Hauptman, GIS, zupanic anze, Kyrali, 2007, Jeklar Martina, Jevnišek Matej, Kokošar Leon, Kononenko Lijana, Bolčič Eva, cadez peter, Janez Kolenko, ZGS, Nina Iveta, ZGS, Marjana Tomazic, Semenič Roman, Frenk Prelec, ZGS, Gorazd Kutin, Dane Milošević Štukl, ZGS, Deanik Stanislava, Antoncic Janez, Jakob Bovha, ZGS, Kegl Sonja, železnik Peter, Andraž Žnidaršič, ZGS, COJZER IZIDOR, Češarek Domen, Damjan Rožman, ZGS, Korošec Žan, Beznec Sirc Veronika, Edvin Drobnjak, ZGS, Gjergjek Robi, Imhotep Iose, Tonček Urbas, Špela Novak, Sanja Behrič, Primož Dovč, Š. N., S. B., S. P., Marija Kolšek, ZGS, Menegalija, Novak, Andrej Žagar, ZGS, bavdek blaž, Branka Ojnik, ZGS, Gorazd Levart, ZGS, Smiljan Smodiš, ZGS, Stanko Mrgole, ZGS, Klobučar Mateja, Janža Rok, Laznik Luka, David Grlj, ZGS, Badovinac David, dobovisek mitja, Govedič Miha, Božič Gordana, Daniel Fale, ZGS, Dolinar Nejc, Gabršček, Gabršček, Kravanja, Uršič Silva, Vovk Renato, Tadeja Vitez, ZGS, Šafran Aljoša, podgorelec monika, Strniaa Andrej, ŠM, SB, LL, kravanja matej, Krečič Erik, Perušek Mirko, Razinger Jaka, Jordan Barbara, Grudnik, Germ, 2013, Hanc Živa, Frančeškin Igor, Aleš Luznar Kaja, Cimerman Fišer Nives, Zapušek Pavel, Zorc Tomaž, Tavčar Borut, Zager Branko, Hribar Marko, Komar Vid, Kušar Alenka , Mandl Marijan, Matej Kozamernik, ZGS, Andrej Sarjaš, ZGS, arko crt, Pusar Ines, Kadunc Matija, Gorjup Eva, Indihar Štemberger Mojca, Ivan Jakop, ZGS, Bojan Maglica, ZGS, Ćukajne Jožica, Tomaž Bregant, Trampuš Tina, spruk janez, Ljubo Kosmač, ZGS, Michielen Simone, Sara Cernich, Marjana Tomazic, Gajšek Neža , Borko Špela, Kermauner Helena, Kozjek Simona, Osterc Franc, Špela Novak, Sanja Behrič, Lea Likozar, Špela Novak, Sanja Behrič, Simon Pintar, Tomažič Aleš, Slađana Jovičić, ZGS, Pirnat Mirjam , Simon Klaužer, ZGS, Simona Foltin, ZGS, Tajnikar Matej, Žlindra Daniel, Ana Brglez, GIS, Božič Darko, bizjak spela, Dovč, Damjan Jevšnik, ZGS, Gregorič Andreja, Drago Belja, ZGS, luznik martina, Milan Podlogar, ZGS, Niko Laznik, ZGS, Komar Luka, Ivnik Dujovič Gregor , Jože Kozjek, ZGS. 2022. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: Cryphonectria parasitica, druga tujerodna vrsta, Hymenoscyphus fraxineus, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Ophiostoma novo-ulmi, Fallopia sp. (F. japonica in F. × bohemica), Impatiens glandulifera, Phytophthora spp., Ailanthus altissima, Impatiens parviflora, Phytolacca americana, Conyza canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Acer negundo, Quercus rubra, Prunus laurocerasus, Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.), Rhus typhina, Lonicera maackii, Cornus sericea, Dryocosmus kuriphilus, Helianthus tuberosus, Phyllostachys sp., domorodna vrsta, Eutypella parasitica, Rudbeckia laciniata, Mahonia aquifolium, Paulownia tomentosa, Berberis thunbergii, Cronartium ribicola, Parectopa robiniella, Corythucha arcuata, Cotoneaster horizontalis, Spiraea japonica, Buddleja davidii, Catalpa bignonioides, Physocarpus opulifolius, Asclepias syriaca, Phytolacca acinosa, Amorpha fruticosa, Corythucha ciliata, Trachemys scripta, Clathrus archeri, Cirsium candelabrum, Leptoglossus occidentalis, Biscogniauxia mediterranea, Cameraria ohridella, Deutzia scabra, Impatiens balfourii, Rosa multiflora, Wisteria sinensis, Rubus phoenicolasius, Antheraea yamamai, Lonicera japonica, Obolodiplosis robiniae, Macrosaccus robiniella, Elodea nuttallii, Pseudodidymella fagi, Lupinus polyphyllus, Broussonetia papyrifera, Halyomorpha halys, Conyza sumatrensis, Symphoricarpos albus, Fallopia sachalinensis, Fungi, Cydalima perspectalis, Erysiphe platani, Fallopia baldschuanica, Fraxinus americana, Akebia quinata, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Koelreuteria paniculata, Mahonia bealei, Spiraea douglasii, Heracleum mantegazzianum, Celtis occidentalis, Phyllonorycter platani, Metcalfa pruinosa, Aproceros leucopoda, Prunus serotina, Elodea canadensis, Fallopia multiflora, Fraxinus pennsylvanica, Pueraria montana var. lobata, Insecta, Ligustrum lucidum, Lycium barbarum, Spiraea × billardii, Rubus laciniatus, Melampsoridium hiratsukanum, Stictocephala bisonia, neznana, Sicyos angulatus, Vespa orientalis, Elaeagnus pungens, Lysichiton americanus, Cinara curvipes, Xylosandrus germanus, Fallopia × bohemica , Persicaria wallichii, Phyllonorycter issikii, Spiraea tomentosa, Lonicera tatarica, Phaeolus schweinitzii, Cryptostroma corticale. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (22.05.2022).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave