logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Borov smolasti rak
Fusarium circinatum
Glive


borov smolasti rak


s smolo prepojen les


odmiranje poganjkov in vej

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju pri nas

POTI VNOSA: seme, sadike, hlodovina, skorja, trosi, žuželke

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI:

OPIS: Gliva F. circinatum okužuje borovo skorjo in povzroča njeno odmiranje, izcejanje smole in nastanek raka. Skorjo okužijo trosi, ki jih prenaša veter ali žuželke. Gliva prodre v gostitelja samo skozi rano. Pri starejšem drevju se lahko sušijo vrhovi vej, iglice venijo, najprej postajajo svetlo zelene, nato rdečerjave in se osipajo. Les pod rakavo rano je prepojen s smolo in zato medeno rumen. Pri sadikah je spodnji del stebelca zadebeljen in se močno smoli, pod skorjo je les temno rjav in prepojen s smolo.

HABITAT: Gostitelji so bori, lahko pa okuži tudi ostale iglavce. Bolezen je pogostejša na lokacijah z večjo zračno vlažnostjo in višjimi temperaturami.

STATUS: Borov smolasti rak se bo najverjetneje najprej pojavil v jugozahodnem delu Slovenije in v okolici okrasnih drevesnic.

VPLIV: Borov smolasti rak povzroča sušenje dreves, zmanjša prirastek, zmanjša kakovost lesa, zmanjša obrod semena in seme je okuženo, zmanjšuje pridelavo sadik v drevesnicah. Jakost sušenja drevja v sestojih je srednja (do 24 % umrljivost). V semenskih sestojih bora se zmanjša pridelava semena za 28–86 %. Pridelano seme je okuženo 24–88 % in je v korelaciji z intenziteto pojava bolezni v sestoju. Izgube pri pridelavi sadik v drevesnicah so lahko popolne.

PODOBNE VRSTE: Sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea), odmiranje poganjkov črnega bora (Gremmeniella abietina), sušica borovih vej (Cenangium ferruginosum), borov črni rak (Atropellis spp.), borovi strženarji (Tomicus spp.).

Podobne vrste

•  Sušica najmlajših borovih poganjkov
Diplodia pinea

Znaki: krajše letošnje iglice, iglice sive barve, črna trosišča (piknidiji) na iglicah (najpogosteje na bazi iglice)

 

•  Odmiranje poganjkov črnega bora
Gremmeniella abietina

Znaki: odmiranje poganjkov in vej, črni apoteciji (črna diskasta trosišča na odmrlih poganjkih)

   

•  Sušica borovih vej
Cenangium ferruginosum

Znaki: odmiranje poganjkov, trosišča: na lubju se pojavijo v skupinah, rdeče rjava spolna trosišča, apoteciji. V suhem vremenu so apoteciji zaprti in kroglasti, v vlažnem vremenu pa so odprti in skledate oblike

   

•  Borov črni rak
Atropellis spp.

Znaki: črno do temno modro obarvan les, črna diskasta trosišča

   

•  Borovi strženarji
Tomicus spp.

Znaki: odmiranje poganjkov, lomljenje poganjkov

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave