logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Davidova budleja, metuljnik
Buddleja davidii
Rastline


Rastlina


Cvet in listi davidove budleje.


Cvetovi postanejo rjave barve v času, ko odcvetijo.

SEZNAMI:        

IZVOR: Kitajska

PRVI PODATEK: 1934 (Pohorje)

POTI VNOSA: Okrasna rastlina

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: 7,8

OPIS: Do 4 m visok listopadni grm s suličastimi in po robu nazobčanimi nasprotno razvrščenimi listi. Po spodnji strani so listi sivkasti zaradi gosto nameščenih zvezdastih laskov. Cvetovi so nameščeni v dolgih, gostih latastih socvetjih na koncu enoletnih vej. Venec je cevast, vijoličast (lahko tudi rožnat, rdeč, bel, modrovijoličast). Cvetovi privabljajo metulje. Plodovi so mnogosemenske glavice, ki ostanejo na rastlini in iz njih se semena sproščajo še vso zimo. En grm s stotinami socvetij lahko proizvede več 100.000 do več milijonov semen vsako leto.

HABITAT: Na območju naravne razširjenosti uspeva v obrečnih goščavah. Pri nas uspeva na toplih rastiščih, v skalnih razpokah, na suhih ruderalnih mestih, predvsem v opuščenih kamnolomih, na prodiščih, ob cestnih robovih, na ruševinah, v gramoznicah ter v peskokopih.

STATUS: Lokalno invazivna tujerodna vrsta. V Sloveniji je do prehoda iz neškodljive naturaliziranosti v invazivnost prišlo v zadnjem desetletju, tako da se vrsta intenzivno širi in na več mestih oblikuje konkurenčno močne populacije v (pol)naravnem okolju opuščenih kamnolomov, skalovja in obrečnih prodnatih bregov.

VPLIV: Eksponentno se širi in navadno tvori zelo goste sestoje, v katerih drugih rastlin skorajda ni. To lahko poruši ekosistemsko ravnovesje in zmanjša prehransko in habitatno razpoložljivost za koristne žuželke in druge živali. Gosti enovrstni sestoji te vrste lahko tudi ovirajo dostop do rek, njen plitvi koreninski sistem pa lahko povzroči erozijo brežin potokov ob poplavah.

PODOBNE VRSTE: Weyerianov metuljnik - socvetje združeno v majhne kroglaste skupine, cvetovi vijolični in oranžni. Španski bezeg - listi ovalni ali srčasti, celorobi, na obeh straneh enake barve, latasta socvetja nekoliko bolj rahla.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave