logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Rja ameriške borovnice
Thekopsora minima
Glive


nekroza


trosišča

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika in Japonska

PRVI PODATEK: še ni bila najdena v Sloveniji

POTI VNOSA: na dolge razdalje s sadikami, lokalno z vetrom

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: junij do oktober

OBDOBJE AKTIVNOSTI: junij do oktober

OPIS: Najprej se na zgornji strani listov pojavijo rumene pege, ki se kasneje spremenijo v nekrotične-rjave pege, pege se pričnejo združevati, ter lahko končno prekrivajo večji delež listne površine. Na spodnji strani listov se pojavijo rumeno-oranžna trosišča. Kasneje se lahko trosišča pojavijo tudi na plodovih.

HABITAT: Pojavlja se na ameriških borovnicah in ostalih vresnicah. Občutljivost domorodnih vrst borovnic ni znana. Vmesni gostitelj je čuga.

STATUS: Vrste pri nas še nismo našli. V Evropi so jo našli v Nemčiji, Nizozemski, Belgiji in Portugalski. K nam bo verjetno prenesena s sadikami borovnice.

VPLIV: Povzroča ekonomsko škodo pri pridelavi ameriških borovnic. Klimatski pogoji za ustalitev bolezni v Evropi so ugodni. Zato pričakujemo negativni vpliv na pridelavo borovnic tudi pri nas. Potencialni vpliv na navadno borovnico in brusnico še ni znan. V Evropi lahko rja preživi v brstih brez vmesnega gostitelja, kar povečuje tveganje in vpliv te bolezni na borovnice pri nas.

PODOBNE VRSTE: Vse rje na borovnicah lahko zamenjamo z T. minima (npr. Naohidemyces vaccinii). Ločimo jih lahko samo s mikrobiološkimi tehnikami.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave