logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Grizlica balzamove jelke
Neodiprion abietis
Žuželke


grizlica balzamove jelke


ličinke

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika (sever ZDA in jug Kanade)

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju pri nas

POTI VNOSA: globalno trgovina z gostiteljskim in negostiteljskim rastlinskim materialom

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: od julija do septembra

OPIS: Osebki so dolgi od 6 do 8 mm (samice) in od 4 do 5 mm (samci). Značilen je spolni dimorfizem, ki se izraža tudi v črni barvi samcev. Samice v iglice odložijo ovalna bela jajčeca, ki prezimijo. Iz njih se naslednje leto maja in junija izležejo ličinke. So živo zelene in vzdolž telesa imajo zelene do črne proge. Hranijo se z iglicami. V obdobju med julijem in avgustom se spustijo na tla, kjer se zabubijo v listnem opadu. Značilne so periodične večletne namnožitve na 5 do 15 let.

HABITAT: Pojavlja se v gozdnih sestojih, kjer je prisoten glavni gostitelj, balzamova jelka (Abies balsamea). Najdemo pa ga tudi na drugih iglavcih kot so jelke (Abies spp.), smreke (Picea spp.) in tudi na ameriški duglaziji (Pseudotsuga menziesii).

STATUS: V Evropi ni zabeležna. Pojavila bi se lahko v iglastih gozdovih.

VPLIV: Grizlica balzamove jelke povzroča razbarvanje in odmiranje dreves ob močnih namnožitvah. Lahko predstavlja nevarnega škodljivca z močnim ekonomskim vplivom na jelove sestoje. Grizlica je predvsem problematična v nasadih iglavcev, ki se gojijo za okrasne namene in božična drevesa.

PODOBNE VRSTE: Vrsto lahko zamenjamo z evropsko domorodno vrsto, rjavo borovo grizlico (Neodiprion sertifer), ki pa se pojavlja predvsem na borih in je aktivna že prej (zgodaj spomladi).

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave