logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Sajasto odmiranje skorje
Cryptostroma corticale
Glive


sajasto odmiranje skorje


rjavi trosi (saje)


obarvana jedrovina

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju pri nas

POTI VNOSA: trosi, veter, hlodovina, skorja

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI:

OPIS: Na javorih z odmirajočo krošnjo in prisotnim venenjem smo pozorni na luščenje skorje v obliki pravokotnikov in dolgih pasov. Pod odpadajočo skorjo javora nastaja obilna količina rjavo-črnih trosov (kot saje), ki jih raznaša veter. Ko dež trose spere na tla, se koreničnik in okoliške rastline obarvajo črno. Povzroča neznačilno zeleno-rjavo obarvanje lesa. Gliva se širi iz lesa v smeri skorje. V normalnih razmerah je neškodljiva, v sušnem in vročinskem stresu pa povzroča obolenje javorov.

HABITAT: Gostitelji so vse vrste javorov in breza. Najbolj občutljiv je gorski javor. Bolezen se pojavi po nenavadno dolgih, toplih in suhih poletjih.

STATUS: Bolezni v Sloveniji še nismo našli. Verjetno se bo najprej pojavila na sušnih rastiščih jugozahodne in zahodne Slovenije.

VPLIV: Vdihovanje trosov povzroča alergije pri ljudeh, tj. vnetje pljučnih mešičkov (ekstrinzični alergijski alveolitis). Bolezen povzroči propad drevesa. Povzroča obarvanje jedrovine, zato obolelo drevo zgubi tehnično vrednost.

PODOBNE VRSTE: Ob prisotnosti obilne količine rjavo-črnih trosov pod skorjo je verjetnost zamenjave z drugo vrsto majhna. Jedrovino javorov lahko obarva množica gliv, ki povzročajo trohnobo, zato obarvanje jedrovine ni specifično za to bolezen.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave