logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Brezov krasnik
Agrilus anxius
Žuželke


brezov krasnik, odrasli osebek


odmiranje breze


serpentinasti rovi v veji

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika (ZDA in Kanada)

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

POTI VNOSA: trgovina s sekanci listavcev (celuloza, kurjava), sadike breze, brezov les, ki ni termično obdelan

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: od maja do avgusta

OPIS: Odrasli osebki so temni in vitki hrošči s kovinskim, bakreno-bronastim sijajem, dolgi od 7 do 12 mm. Razvoj poteka eno ali dve leti, odvisno od temperaturnih razmer. Drevesa poškodujejo s prehranjevanjem v kambiju in notranjem delu skorje. Ličinke oblikujejo od 25 do 125 cm dolge rove, ki so serpentinasto zaviti in polni trdne zbite črvine. Zabubijo se v aprilu ali maju. Izhodne odprtine odraslih hroščev so značilno v obliki velike črke D.

HABITAT: Gostiteljske rastline so breze (Betula spp.)

STATUS: Brezov krasnik v Sloveniji še ni bil najden. Ob pojavu ga pričakujemo v gozdovih in urbanih območjih, kjer je prisotna breza. Pojavlja se v Severni Ameriki (Združene države Amerike in Kanada).

VPLIV: V evropskih gozdovih je breza ekološko in gospodarsko pomembna. V severni Evropi je glavni gradnik gozdov ter ima pomembno lesnoproizvodno in estetsko vlogo tako v gozdni krajini kot tudi v urbanem okolju.

PODOBNE VRSTE: Lahko ga zamenjamo z drugimi vrstami iz družine krasnikov (Buprestidae), kot so dvopikasti krasnik (Agrilus biguttatus), zeleni bukov krasnik (Agrilus viridis) in jesenov krasnik (Agrilus planipennis). Do zamenjav med vrstami lahko pride zaradi podobnosti v obarvanosti.

Podobne vrste

•  Dvopikasti krasnik
Agrilus biguttatus

Znaki: telo je zlato rjavo in na zadnjem delu pkrovk so prisotne bele pike

 

•  Zeleni bukov krasnik
Agrilus viridis

Znaki: pokrovke so enobarvno zelenomodre kovinske barve

 

•  Jesenov krasnik
Agrilus planipennis

Znaki: telo je bleščeče in smaragdno zeleno

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave