logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Neevropski rilčkarji
Pissodes spp. (non-EU)
Žuželke


odrasel osebek


poškodbe na poganjkih

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika (ZDA in Kanada)

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

POTI VNOSA: mednarodna trgovina z rastlinskim materialom

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: pozno spomladi

OPIS: Gre za skupino treh vrst, in sicer Pissodes strobi, Pissodes terminalis in Pissodes nemorensis. Hrošči P. strobi v dolžino merijo 5–8 mm in so svetlo rjave do skoraj črne barve. Na predprsju imajo šope belih in rdečkastorjavih luskic, ki se združujejo v dve nepravilni prečni progi. Rilček je dolg in ukrivljen. Življenjska doba osebkov je štiri leta. V zimskem času jih lahko zasledimo v opadu iglavcev ter v zgornjih delih dreves, kjer prezimujejo. Odrasli osebki P. nemorensis pa so večji in imajo podaljšano telo, ter daljši rilček. Poleg tega so pege na pokrovkah manjše kot pri P. strobi. Hrošči P. terminalis pa so lisasto rumenorjave barve.

HABITAT: Pojavljajo se v iglastih gozdnih sestojih, predvsem na smrekah (Picea spp.), borih (Pinus spp.) in jelkah (Abies spp.).

STATUS: Pri nas vrste še niso prisotne. Če se pojavijo, jih lahko pričakujemo v iglastih gozdovih.

VPLIV: Iglavci so gospodarsko zelo pomembni, še posebno v severni Evropi, kjer so v gozdnih sestojih zastopani v večjem deležu in predstavljajo večjo lesnoproizvodno funkcijo. Ob napadih vrste povzročajo obilno izcejanje smole na poškodovanih poganjkih, vidne so izhodne odprtine in rovi ličink ter gnezda bub pod skorjo. Lahko povzročijo propad celotne rastline.

PODOBNE VRSTE: Vrste je mogoče zamenjati z drugimi vrstami rodu Pissodes, ki se pojavljajo v iglastih gozdovih. Možna pa je zamenjava tudi z velikim rjavim rilčkarjem (Hylobius abietis), ki mu je morfološko zelo podoben.

Podobne vrste

•  Veliki rjavi rilčkar
Hylobius abietis

Znaki: ožji prehod med vratnim ščitom in pokrovkami

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave