logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Počrnelost korenin
Grosmannia wageneri
Glive


Obsežna osutost krošnje okužene duglazije


Značilna znamenja bolezni so vidna pod skorjo v predelu panja in korenin


Prečni prerez korenine z micelijem glive G. wageneri v beljavi

SEZNAMI:        

IZVOR: Zahodni del Severne Amerike

PRVI PODATEK: še ni podatkov iz narave

POTI VNOSA: domorodni koreninarji in rilčkarji

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Gliva z razraščanjem micelija v prevodnih elementih prepreči prevajanje vode v drevesu (bolezen prevajalnih elementov drevesa; traheomikoza). Gliva se razmnožuje predvsem nespolno, spolni stadij (teleomorf) glive je redek in nima pomembne vloge v razvoju bolezni. Na kratke razdalje (med drevesi) se gliva širi tudi prek koreninskih stikov. Njena posebnost je micelij, ki lahko izrašča iz okužene korenine v okoliško prst do sosednje zdrave korenine, v katero nato vstopi skozi rane ali naravne odprtine. Na daljše razdalje so vektorji bolezni hrošči (predvsem iz družine Curculionidae), ki se prehranjujejo na koreninah in s seboj prenašajo trose (konidije), iz katerih se razvije micelij glive.

HABITAT: Navadna ameriška duglazija, različne vrste borov, najverjetneje tudi rdeči bor.

STATUS: Glive G. wageneri v Evropi in Sloveniji še nismo našli, vendar bi ji evropske podnebne razmere in gostitelji z veliko verjetnostjo omogočali preživetje in razširitev. V primeru vnosa glive v evropski prostor so potencialni vektorji bolezni domorodni koreninarji (hrošči iz rodu Hylastes spp.) in domorodni rilčkarji (Pissodes spp.).

VPLIV: Okužena drevesa nekaj let po okužbi slabo priraščajo, hirajo, nato največkrat odmrejo. Bolezen je velika grožnja nasadom duglazije (P. menziesii) in rumenega bora (P. ponderosa). V lesu okuženega drevesa se micelij razrašča v višino tudi 2 m na leto in doseže višino do 15 m. Bolezen je postala pomembna v zadnjih dveh desetletjih in sovpada z zasaditvijo velikih površin dovzetnih vrst ter večjo uporabo težke mehanizacije v gozdarstvu. Za zatiranje bolezni ni na voljo kemičnih ali bioloških fitofarmacevtskih sredstev. Širjenje lahko omejimo z odstranjevanjem obolelih dreves in uporabo lažje gozdarske mehanizacije. V Evropi bi pojav bolezni lahko povzročil znatno gospodarsko in ekološko škodo.

PODOBNE VRSTE: Glive modrivke v lesu, ki jih prenašajo podlubniki, Armillaria spp., Heterobasidion spp., Coniferiporia weirii, Phaleous schweitzii.

Podobne vrste

•  Mraznice
Armillaria spp.

Znaki: značilne gobe v šopu

 

•  Rdeča trohnoba
Heterobasidion spp.

Znaki: Razkroj centralnega dela debla, odebelitev spodnjega dela debla, trosnjaki trohnobneža.

 

•  Lističasta vznožna trohnoba iglavcev
Coniferiporia weirii

Znaki: Presvetljena krošnja, slabše priraščanje, stresni obrodi. Glavne korenine so razkrojene in

 

•  Vznožna trohnoba iglavcev
Phaeolus schweinitzii

Znaki: Okužen les korenin in jedrovine debla najprej postane rumen, nato rjavordeč ali rdeč (obarvanje je različno pri različnih gostiteljih). Pozneje les potemni, postane rjav in vzdolžno razpoka po strženovih trakovih, radialno pa po branikah. Razpada v prizmatične koščke, med katerimi so včasih bele plasti podgobja, in se ob dotiku drobi v prah.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave