logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Platanova pepelovka
Erysiphe platani
Glive


platanova pepelovka


začetna okužba s pepelovko

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: najdena 2010

POTI VNOSA: človek na orodju za obžagovanje, veter, žuželke

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: 6,7,8,9,10,11

OPIS: Spoznamo jo po beli do pepelnato sivi, mokasti prevleki na listih. Prevleka je podgobje glive, ki se razrašča po površini lista, s sesalnimi hifami prodira v list in črpa vsebino celic. Površina podgobja je mokasta zaradi velikega števila konidijev, ki jih gliva oblikuje in s katerimi se širi. Od sredine poletja lahko opazimo drobne, komaj opazne črne pikice na podgobju. To so trosišča glive, v katerih oblikuje trose, s katerimi prezimi. Okuženi mladi listi in poganjki so zakržljani, deformirani in ostanejo manjši. Okuženi listi odpadejo prej kot zdravi.

HABITAT: Kuži samo liste platan. Kot vse pepelovke se najpogosteje razvija na dobro osončenih delih krošnje in tam, kjer so višje temperature.

STATUS: V Sloveniji so jo našli v Ljubljani in Bovcu. Podatkov o drugih nahajališčih za zdaj ni.

VPLIV: Okuženi mladi listi in poganjki so zakržljani, deformirani in ostanejo manjši. Okuženi listi odpadejo prej kot zdravi in močno okuženo drevo slabše prirašča in lahko hira.

PODOBNE VRSTE: Drobna stenica, platanova čipkarka (Corythucha ciliata), povzroča močno orumenitev listov in včasih njihovo prezgodnje odpadanje. Opazimo značilne črne iztrebke stenic in drobne stenice predvsem na spodnji strani listov, ne pa podgobja, izmaličenosti ter zaostanka rasti listov, kot je značilno za pepelovko.

Podobne vrste

•  Platanova čipkarka
Corythucha ciliata

Znaki: povzroča rumenenje listov platane

   
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave