logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Vzhodni bakaris
Baccharis halimifolia
Rastline


Vzhodni bakaris


Listi in plodovi (rožke) vzhodnega bakarisa

SEZNAMI:        

IZVOR: S Amerika, Bahami, Kuba

PRVI PODATEK: še ni podatkov iz narave

POTI VNOSA: vnos kot okrasna rastlina, za stabilizacijo brežin

SOSEDNJE DRŽAVE: IT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: trajnica

OBDOBJE AKTIVNOSTI: avgust do oktober

OPIS: Dvodomna rastlina, listopadni grm, ki doseže višino 1 do 2 m (redkeje do 6 m). Je ena redkih rastlin iz družine košarnic z olesenelim steblom. Lubje starejših rastlin je sivorjavo in razpokano. Listi so 2−6 cm dolgi, s 3 žilami, narobe jajčasti do eliptični. Listni rob je lahko raven, z 1 zobcem ali 1−3 pari izrazitih zobcev. Cvetovi so združeni v koške, ki jih tesno obdajajo ovojkovi listi. Gosta socvetja - moški cvetovi so zelenkasti do beli, ženski pa imajo le nitast venec. Plod je rožka in je enosemenski s številnimi upogljivimi srebrnobelimi kodeljicami, ki se ob dozorelosti semena izrazito podaljšajo. Zaradi gostih socvetij ima bakaris v jeseni že na daleč srebrnkast videz.

HABITAT: Uspeva na obalah in obrežnih mokriščih, pa tudi na pašnikih, opuščenih poljih ter ob kanalih in cestah. Zlahka preživi suše, poplave, slana tla in pršenje morske vode. Težka glinena tla mu ne ustrezajo, lahko pa dobro uspeva na revnih tleh. Ima nizko toleranco do karbonatov v tleh.

STATUS: Pri nas še ni razširjen. Najprej ga lahko pričakujemo v submediteranu na obalah in obrežnih mokriščih ter morda v poplavnih gozdovih. Hitro lahko poseli degradirana, ruderalna območja. Še posebej invaziven je vzdolž vodotokov.

VPLIV: Je ekološki generalist in uspešen kolonizator. Razlogi za uspešnost: velika produkcija semen, širjenje semen na velike razdalje (5 do 6 km), močna sposobnost adaptacije na količino hranil in slanost tal, velika sposobnost odganjanja na požariščih, močna sposobnost preživetja na ekstremno mokrih tleh. Morebiten negativni ekološki vpliv na poplavne gozdove z zavzemanjem rastnega prostora avtohtonim rastlinam in oteženo pomlajevanje gospodarsko pomembnih drevesnih vrst.

PODOBNE VRSTE: Baccharis heterophylla, B. neglecta

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave