logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Medeči škržatek
Metcalfa pruinosa
Žuželke


medeči škržatek


odrasel osebek


nimfe na bezgu

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: 1990

POTI VNOSA: napaden rastlinski material, trgovina z gostiteljskimi rastlinami

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj–oktober

OBDOBJE AKTIVNOSTI: julij–oktober

OPIS: Odrasli osebki so dolgi od 7 do 10 mm. Ličinke so obdane z belim puhastim voskom. Vsi razvojni stadiji, predvsem adulti, sesajo rastline. Je pretežno floemofag, le mlajši razvojni stadiji včasih sesajo tudi listne sredice. Izločajo obilico mane, zato je priljubljen pri čebelarjih.

HABITAT: Je polifag, gostiteljske rastline so listavci in v Evropi je znano, da se pojavlja na več kot 300 različih vrstah iz 78 različnih družin. Med drugim je pogost na vrstah iz rodov Citrus, Ficus, Malus, Olea, Prunus, Pyrus, Vitis.

STATUS: Vrsta je prisotna po celotni državi.

VPLIV: Neposredna škoda je izčrpavanje gostiteljev zaradi sesanja. Posredna škoda nastane zaradi razraščanja micelija gliv sajavosti na sladki mani.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave