logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Belkasta hudoletnica
Conyza sumatrensis
Rastline


belkasta hudoletnica


listna rozeta


košek s kratkimi jezičastimi cvetovi


belkasta hudoletnica

SEZNAMI:        

IZVOR: Južna Amerika

PRVI PODATEK: 1990

POTI VNOSA: slepi potnik

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: april do november

OBDOBJE AKTIVNOSTI: 5,6,7,8,9,10

OPIS: Pokončna enoletnica. Steblo je mehko dlakavo, z večjim številom spiralasto nameščenih listov. Razvije se iz pritlične listne rozete. Listi so dlakavi, sivo-zeleni, suličasti, dolgi 4–10 cm in široki 5–12 mm. Drobni cvetovi so združeni v socvetja – koške, ki so razvrščeni v piramidasto socvetje. Koški številni, zelo majhni (okoli 5 mm v premeru). Cevasti cvetovi so rumeni, jezičasti (zunanji) so beli in dolgi le okoli 1 mm. Plodovi so suhi, enosemenski, dolgi do 3 mm. Lasasta kodeljica jim omogoča širjenje z vetrom.

HABITAT: Raste na toplih in suhih rastiščih, ob poteh in zidovih, tudi na toplih, presvetljenih površinah v gozdovih in na posekah.

STATUS: Vrsta negozdnih, odprtih in ruderalnih površin submediteranskega dela Slovenije. Zdaj se širi tudi na gozdnih površinah, ki so bile poškodovane zaradi žleda.

PODOBNE VRSTE: Pri nas uspevata tudi tujerodni kodrasta hudoletnica (C. bonariensis) in kanadska hudoletnica (C. canadensis). Ločimo jih predvsem po odlakanosti ovojkovih listov in dolžini jezičastih listov. Enoletna suholetnica (Erigeron annuus) ima razvejano steblo in dobro vidne, 10 mm dolge jezičaste cvetove.

Podobne vrste

•  Kodrasta hudoletnica
Conyza bonariensis

Znaki: a) rdečkast zgornji del ovojkovih listov; b) jezičasti cvetovi komaj presegajo ovojkove liste; c) na ovojkovih listih številne dlačice

 

•  Kanadska hudoletnica
Conyza canadensis

Znaki: a) jezičasti cvetovi presegajo ovojkove liste; b) na ovojkovih listih posamične dlačice

 

•  Enoletna suholetnica
Erigeron annuus

Znaki: a) spodnji listi so narobejajčasti, zgornji so suličasti do črtalastosuličasti, mnogi pecljati; b) dobro vidni jezičasti cvetovi; c) razvejano steblo, oblika listov spreminjajoča

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave